Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2022, 5

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 02.05.2022 nr 18

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu 22.03.2001 määrus nr 8 "Harku valla teeregistri asutamine“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Kotkas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json