PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Haljala valla üldplaneeringu kehtestamine

Haljala valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2013, 20

  Haljala valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 18.05.2010 nr 10

  Haljala Vallavolikogu 18.04.2006.a otsusega nr 29 „Kehtivate planeeringute läbivaatamine“ algatati Haljala valla üldplaneeringu muutmine. Haljala valla üldplaneeringu koostas AS Pöyry Entec (töö nr 744/06). Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine algatati Haljala Vallavolikogu Haljala Vallavolikogu 20.06.2006.a otsusega nr 36 „Haljala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Haljala valla üldplaneeringu keskkonnamõjude hindamise aruande koostas AS Pöyry Entec ja Lääne-Viru Keskkonnateenistus kiitis aruande heaks 04.12.2008.a korraldusega nr 36-1-1/2675.

  § 1.   Kehtestada Haljala valla üldplaneering (planeering lisatud*) koos alljärgnevate lisadega:


  1) Haljala valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.
  2) Üldplaneeringu menetlustoimik.

  § 2.   Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes “Virumaa Teataja” ja vallalehes „Haljala Valla Sõnumid“ ning kehtestamise otsuse edastamine Lääne-Viru maavanemale ja Maa-ameti Lääne-Viru katastribüroole ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub 01. juunil 2010.a

  *Planeeringuga saab tutvuda Haljala valla kodulehel http://haljala.kovtp.ee või vallakantseleis.

  Margus Punane
  Volikogu esimees

  Lisa Üldplaneeringu seletuskiri

  Lisa  Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

  /otsingu_soovitused.json