Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 5

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.05.2018 nr 41
jõustumine 01.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json