HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lehtse Kooli arengukava 2018-2023 kinnitamine

Lehtse Kooli arengukava 2018-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 65

  Lehtse Kooli arengukava 2018-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 06.06.2018 nr 7

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 ,,Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 1 ja Tapa Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 6 ,,Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Lehtse Kooli arengukava 2018-2023 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Alari Kirt
  Vallavanem

  Piret Treial
  Vallasekretär

  Lisa Lehtse Kooli arengukava 2018-2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json