HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord

Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2018, 106

Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate korra (edaspidi kord) eesmärgiks on väärtustada õppimist ja motiveerida õpilasi saavutama õppetöös silmapaistvaid tulemusi.

  (2) Korra alusel tunnustatakse põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle elukohaks rahvastikuregistris on kantud Põhja-Sakala vald või kes lõpetavad Põhja-Sakala valla kooli.

§ 2.   Koolilõpupreemiad

  (1) Koolilõpupreemiate suurus 2018. aastal on:
  1) põhikooli lõpetamisel kiitusega lõputunnistusel 150 eurot (neto);
  2) gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga 350 eurot (neto);
  3) gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga 250 eurot (neto);
  4) kutseõppeasutuse lõpetamisel kiitusega 250 eurot (neto).

  (2) Preemia makstakse Eesti Hariduse Infosüsteemis kontrollitud andmete põhjal Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse alusel preemia saaja või tema seadusliku esindaja pangakontole.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Põder
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json