HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2019, 3

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 03.06.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti, 4 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, § 74 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 31 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” punkti 1.1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide (edaspidi kool) töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatused kooli direktor arvestades linnavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvet ja et kõik õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmine oleksid tagatud.

  (2) Kooli direktor kooskõlastab kooli töötajate koosseisu ja selle muudatused enne kinnitamist haridusosakonnaga.

§ 3.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 04. novembri 2013 määrus nr 10 “Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord” ja Paikuse Vallavalitsuse 23. septembri 2013 määrus nr 4 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json