Teksti suurus:

Alatskivi Kunstide Kooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2019, 4

Alatskivi Kunstide Kooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 29.05.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 7, Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 40 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alatskivi Vallavolikogu 24. aprilli 2014. a määrust nr 5 "Alatskivi Kunstide Kooli põhimäärus" (edaspidi põhimäärus) muudetakse alljärgnevalt:
  1) muuta põhimääruse § 7 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„(1) Kooli teeninduspiirkond on Peipsiääre valla haldusterritoorium.“
  2) muuta põhimääruse § 25 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„(3) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Peipsiääre vallavanem või tema volitatud isik.“
  3) muuta põhimääruse § 36 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„(1) Kooli valduses olev vara on Peipsiääre valla omand.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json