HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Viru-Nigula valla muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded - sisukord
Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2020, 1

Viru-Nigula valla muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 04.06.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 alusel ja lähtudes Viru-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 otsusest nr 53 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Viru-Nigula Vallavalitsusele“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Viru-Nigula valla muusikakoolis (edaspidi muusikakool) töötavate pedagoogide kvalifikatsiooninõuded.

  (2) Pedagoogid käesoleva määruse tähenduses on muusikakoolis töötav direktor, õpetaja, kontsertmeister ja klaverisaatja.

  (3) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

  (4) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused (muuhulgas kutsepedagoogika kursused), aine didaktika kursus, noorsootöö ning koolipsühholoogia kursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuded

  (1) Direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline ja muusikaline kõrgharidus ja vähemalt kolme aastane pedagoogilise töö kogemus ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) kõrgharidus muusika erialal ja vähemalt kolme aastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine pedagoogikakursus.

  (2) Õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
  2) kõrg- või keskeriharidus õpetataval erialal või ainevaldkonnas ja läbitud 160- tunnine pedagoogikakursus või
  3) muu kõrg- või keskeriharidus ja nõutav ainealane kursus (muusikakooli lõputunnistus) ning vähemalt 160-tunnise mahuga pedagoogikakursus.

  (3) Huviosakonna ja eelkooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline (ka noorsootöö, kultuuritöö) ja muusikaline kõrg- või keskeriharidus või
  2) muusikaline keskharidus antud erialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogika (noorsootöö, kultuuritöö) kursus.

  (4) Kontsertmeistri kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline ja muusikaline kõrg- või keskharidus klaveri erialal.

  (5) Klaverisaatja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) muusikaline keskharidus klaveri erialal ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 28.09.2006 määrus nr 15 „Kunda Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json