Teksti suurus:

Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.03.2020 määruse nr 3 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ Lisa muutmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2020, 2

Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.03.2020 määruse nr 3 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ Lisa muutmine

Vastu võetud 04.06.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.03.2020 määruse nr 3 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ Lisa ning kehtestada Lisa uues redaktsioonis.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

Lisa Viru-Nigula vallas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimed

/otsingu_soovitused.json