Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 18.12.2018 määruse nr 35 muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2020, 3

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 18.12.2018 määruse nr 35 muutmine

Vastu võetud 05.06.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ja § 10 lõike 2 alusel

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 18.12.2018 määruse nr 35 (RT IV, 29.12.2018, 41) "Väärteomenetluses Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade loetelu kinnitamine " asendatakse § 2 lõike 1 punktides 3, 4, 7, 12 ja 13 sõna "abivallasekretär" sõnaga "vallasekretär"

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarvi Tasane
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Piret Müür
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json