Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2020, 16

Kuusalu valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord“ § 5, Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 26 „Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine“ ja Kuusalu Vallavolikogu 09.04.2020 määruse nr 2 „Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2020. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2020. aasta II lisaeelarve:
Põhitegevuse tulud kokku - 132 929 eurot;
Põhitegevuse kulud kokku 436 123 eurot;
Investeerimistegevus kokku - 303 194 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2020. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja kahekohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine.

/otsingu_soovitused.json