ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Raasiku valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2020, 18

Raasiku valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 09.06.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, elamuseaduse § 371 lõike 1 ja Raasiku Vallavolikogu 14. jaanuari 2020. a määruse nr 2 „Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Raasiku valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele (edaspidi eluruum) üüri piirmäärad.

§ 2.   Üüri piirmäära ja kõrvalkulude mõiste

  (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.

  (2) Eluruumi üür arvestatakse üldpinna ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Eluruumi üüri hulka ei arvata kõrvalkulusid.

  (4) Kõrvalkulud on tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse, tsentraalse kütte, elektrienergia, prügiveo jm teenuste eest, mis on seotud asja kasutamisega.

§ 3.   Üüri piirmäär

  (1) Eluruumi üüri piirmäärad on 1,00 kuni 5,00 eurot ruutmeetri kohta kuus.

  (2) Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab Raasiku Vallavalitsus korraldusega arvestades eluruumi taotleja toimetulekut, eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda ja varustatust küttega, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi ning muid asjaolusid.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud kehtivad edasi samadel tingimustel kuni tähtaja lõppemiseni.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json