Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve

Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 12.06.2024, 3

  Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 06.06.2024 nr 73

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.

  § 1.   Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve kogumaht on 15 766 283 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  Kaspar Kokk
  Esimees

  Lisa 1 Koondeelarve

  Lisa 2 Tulubaas

  Lisa 3 Põhitegevuse kulud

  Lisa 4 Investeerimistegevuse kulud

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json