Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2013, 11

Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 02.07.2009 nr 120
jõustumine 10.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2013RT IV, 12.07.2013, 529.10.2013, jõustub volikogu järgmise koosseisu volituste algusest

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise korraga määratakse kindlaks Tartu Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvituse ning linnavolikogu liikmetele, linnavolikogu komisjonide esimeestele, komisjonide liikmetele ja fraktsioonide esimeestele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurus ja maksmise põhimõtted.

§ 2.   Linnavolikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe tasu

  Linnavolikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe tasu ning hüvitused otsustab linnavolikogu nimetatud isikute ametisse valimisel või registreerimisel.

§ 3.   Linnavolikogu liikmete tasu

  (1) Linnavolikogu liikmele makstakse:
  1) linnavolikogu istungil osalemise eest tasu 64 eurot, välja arvatud volikogu koosseisu esimene istung, millel osalemise eest tasu ei maksta;
[RT IV, 12.07.2013, 5 - jõust. 29.10.2013, jõustub volikogu järgmise koosseisu volituste algusest]
  2) linnavolikogu liikme ülesannete eest kuutasu 32 eurot, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu;
[RT IV, 12.07.2013, 5 - jõust. 29.10.2013, jõustub volikogu järgmise koosseisu volituste algusest]
  3) linnavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitust esitatud dokumentide alusel.

  (2) Linnavolikogu komisjoni liikmele makstakse:
[RT IV, 12.07.2013, 5 - jõust. 29.10.2013, jõustub volikogu järgmise koosseisu volituste algusest]
  1) komisjoni koosolekul osalemise eest tasu 20 eurot;
  2) koosolekul elektrooniliselt osalemise eest 3 eurot.

§ 4.   Rakendussätted


(1) - (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (5)Määrus jõustub 10. juulil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json