Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2021, 40

Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 02.07.2009 nr 120
jõustumine 10.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.06.2013RT IV, 12.07.2013, 529.10.2013, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest
07.10.2021RT IV, 12.10.2021, 3110.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise korraga määratakse kindlaks Tartu Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvituse ning linnavolikogu liikmetele, linnavolikogu komisjonide esimeestele, komisjonide liikmetele ja fraktsioonide esimeestele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurus ja maksmise põhimõtted.

§ 2.   Linnavolikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni esimehe, aseesimehe ja fraktsiooni esimehe tasu

  Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe, komisjoni esimehe ja aseesimehe ning fraktsiooni esimehe tasu ja hüvitused otsustab linnavolikogu nimetatud isikute ametisse valimisel või registreerimisel.
[RT IV, 12.10.2021, 31 - jõust. 10.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest]

§ 3.   Linnavolikogu liikmete tasu

  (1) Linnavolikogu liikmele makstakse:
  1) linnavolikogu liikme ülesannete täitmise eest kuutasu 25% keskmisest palgast, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu;
[RT IV, 12.10.2021, 31 - jõust. 10.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest]
  2) linnavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitust esitatud dokumentide alusel.
[RT IV, 12.10.2021, 31 - jõust. 10.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest]

  (2) Linnavolikogu komisjoni liikmele makstakse tasu koosolekul osalemise eest 3% keskmisest palgast. Kirjalikult osalemise eest tasu ei maksta.
[RT IV, 12.10.2021, 31 - jõust. 10.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest]

  (3) Volikogu esimehele ja aseesimehele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu ei maksta.
[RT IV, 12.10.2021, 31 - jõust. 10.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest]

§ 31.   Tasude suuruse ümberarvutamine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud tasud muutuvad üks kord aastas alates 1. jaanuarist.

  (2) Tasude suuruse arvutamisel lähtutakse eelneva aasta II kvartali Eesti keskmise brutokuupalga suurusest Statistikaameti andmetel.
[RT IV, 12.10.2021, 31 - jõust. 10.11.2021, jõustus volikogu koosseisu volituste algusest]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 10. juulil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json