Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Puka valla arengukava 2016-2024 kinnitamine

Väljaandja:Puka Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2016, 4

Puka valla arengukava 2016-2024 kinnitamine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Puka valla arengukava 2016-2024 (lisatud).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Puka Vallavolikogu 27. novembri 2015 määrus nr 8 „Puka valla arengukava aastateks 2003-2019 läbivaatamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aleksander Sven Esse
vallavolikogu esimees

Lisa Puka valla arengukava 2016-2024