Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2017, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 15.06.2017 nr 1
RT IV, 22.06.2017, 56
jõustumine 25.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2017RT IV, 12.07.2017, 315.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3, § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2 alusel ning Häädemeeste vallavalitsuse ja Tahkuranna vallavalitsuse kokkuleppel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv, numeratsioon ja piirid

  (1) Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu valimisteks moodustatakse Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla haldusterritooriumi esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste vald) neli (4) valimisjaoskonda, mille numeratsioon ja piirid on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 piiridega Arumetsa küla, Häädemeeste alevik, Jaagupi küla, Krundiküla, Papisilla küla, Pulgoja küla, Rannametsa küla, Sooküla, Soometsa küla ja Võidu küla;
  2) valimisjaoskond nr 2 piiridega Kabli küla, Majaka küla, Orajõe küla ja Penu küla;
  3) valimisjaoskond nr 3 piiridega Massiaru küla, Nepste küla, Urissaare küla ja Uuemaa küla;
  4) valimisjaoskond nr 4 piiridega Ikla küla, Metsapoole küla ja Treimani küla.

  (2) Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu valimiseks moodustatakse Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla haldusterritooriumi teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald) kaks (2) valimisjaoskonda, mille numeratsioon ja piirid on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 5 piiridega Laadi küla, Lepaküla küla, Mereküla, Reiu küla ja Uulu küla;
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]
  2) valimisjaoskond nr 6 piiridega Leina küla, Metsaküla küla, Piirumi küla, Tahkuranna küla ja Võiste alevik.
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

  (3) Valimisjaoskondade piirid esitatakse määruse lisaks oleval kaardil (lisatud).
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

§ 2.   Valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad

  (1) Esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste vald) on valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad järgmised:
  1) valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Häädemeeste vallamajas aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald;
  2) valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kabli külas Kabli Seltsimajas aadressil Kabli küla, Häädemeeste vald;
  3) valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Massiaru külas Massiaru Raamatukogus aadressil Massiaru küla, Häädemeeste vald;
  4) valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Treimani külas Treimani Rahvamajas aadressil Treimani küla, Häädemeeste vald.

  (2) Teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald) on valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad järgmised:
  1) valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald;
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]
  2) valimisjaoskonna nr 6 hääletamisruum asub eelhääletamise päevadel ja valimispäeval külakeskuses Tahku Tare aadressil Tare kinnistu, Tahkuranna küla, Tahkuranna vald.
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  (1) Esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste vald) korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumi asukohaga Häädemeeste vallamajas aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald.

  (2) Teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald) korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist valimisjaoskond nr 5 hääletamisruumi asukohaga Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald.
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

§ 4.   Valimisjaoskond rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsuse täpsusega kantud valijatele

  (1) Esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste vald) saavad valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Häädemeeste valla täpsusega, hääletada valimisjaoskonnas nr 1 hääletamisruumi asukohaga Häädemeeste vallamajas aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald.

  (2) Teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald) saavad valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Tahkuranna valla täpsusega, hääletada valimisjaoskonnas nr 5 hääletamisruumi asukohaga Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald, Pärnu maakond.
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Valimisjaoskondade piirid
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

Lisa 2 Valimisjaoskondade piirid
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

Lisa 3 Valimisjaoskondade piirid
[RT IV, 12.07.2017, 3 - jõust. 15.07.2017]

/otsingu_soovitused.json