Teksti suurus:

Maardu linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2017, 12

Maardu linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2017 nr 107

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 26 alusel.

§ 1.   Muuta Maardu linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" § 5 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:


(3) Hooldajatoetust makstakse töövõimelises eas isikule, kes ei ole tööle asunud või töötab osalise tööajaga ja kes tagab:


1) sügava puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve ööpäevaringselt - 200 protsenti hooldajatoetuse määrast;


2) raske puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve igal ööpäeval - 150 protsenti hooldajatoetuste määrast.

§ 2.   Muuta Maardu linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 5 lõiget 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:


(4) Hooldajatoetust makstakse isikule, kes on mittetöötav või osalise tööajaga töötav riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja ning kes tagab:


1) sügava puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve ööpäevaringselt - 100 protsenti hooldajatoetuste määrast;


2) raske puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve igal ööpäeval - 60 protsenti hooldajatoetuste määrast.

§ 3.   Määrus jõustub 3.päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json