Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2018. a määruse nr 5 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2019, 2

Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2018. a määruse nr 5 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 40

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Muuta Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2018. a määruse nr 5 „Matusetoetuse maksmise tingimused ja kord“ (RT IV, 06.04.2019, 23) § 3 järgmiselt:
§ 3. Matusetoetuse taotlemine
Matusetoetuse taotlemiseks esitab matuseid korraldav isik kirjaliku taotluse linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, milles märgib enda ees- ja perekonnanime, isikukoodi, pangakonto numbri, kontaktandmed ning surnu nime ja isikukoodi. Taotlusele lisatakse taotleja isikut tõendava dokumendi koopia.“.

Jelena Koršunova
volikogu esimees