Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tartu Raefondi stipendium

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 12.07.2022, 1

Tartu Raefondi stipendium

Vastu võetud 30.06.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu Raefondi stipendium

  (1) Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele tema õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).

  (2) Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöö või essee taset, selles esitatud uudseid ideid või teadmisi, aga ka üliõpilase õppeedukust.

  (3) Stipendiumi suurus on 1500 eurot.

  (4) Aastas antakse Tartu Ülikooli üliõpilastele kuni kümme stipendiumi.

§ 2.   Raefondi stipendiumi andmise korraldus

  (1) Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutab stipendiumikonkursi välja vähemalt kuus kuud enne taotluste esitamise tähtaega.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. aprilliks esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele elektrooniline taotlus, mis sisaldab nii üliõpilase motivatsioonikirja kui ülikooli poolset soovituskirja. Taotlusele lisatakse uurimustöö või essee ning õppetulemuste tõend, mis sisaldab kaalutud keskmist hinnet.

§ 3.   Stipendiumi andmise komisjon

  (1) Stipendiumi andmise otsustab iga aasta maikuus viieliikmeline komisjon (edaspidi komisjon), kuhu Tartu linnapea esitab kolm ja Tartu Ülikooli rektor kaks liiget.

  (2) Stipendiumi andmise otsustamisel võrreldakse uurimustööde ja esseede taset ning taotleja õppeedukust ja arvestatakse motivatsioonikirjas ning soovituskirjas kajastatut. Stipendium antakse enam tähelepanu väärivatele taotlejatele.

  (3) Sobivate taotluste puudumisel on komisjonil õigus jätta stipendium välja andmata.

§ 4.   Stipendiumi üleandmine ning väljamaksmine

  (1) Stipendiumi saajad tehakse avalikult teatavaks pidulikult tseremoonial.

  (2) Stipendium makstakse välja pärast üleandmise tseremooniat.

§ 5.   Stipendiumi saaja kohustused

  Stipendiumi saaja peab olema valmis Tartu linna vastava soovi esitamisel koostama oma uurimustööst või esseest kokkuvõtva töö, mis avalikustatakse vastavalt Tartu linna äranägemisele.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määrus nr 142 „Tartu Raefondi stipendium ja preemia“ tunnistatakse kehtetuks 31. detsembril 2022. a

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

Tõnis Lukas
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json