ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2027

Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2027 - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2015, 7

  Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2027

  Vastu võetud 06.08.2015 nr 39

  Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 ja Karksi valla põhimääruse § 43 lõike 3 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 2.

  § 1.   Kinnitada Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2027 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 20. oktoobri 2010. a määrus nr 18 „Karksi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2010–2022”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Siret Vene
  Volikogu esimees

  Lisa Karksi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (arengukava lisadega saab tutvuda Karksi valla kodulehel www.karksi.ee)

  /otsingu_soovitused.json