Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2017, 23

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 09.08.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Loksa linnas moodustatakse 1 valimisjaoskond, mille piirid esitatud määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskonna number ja hääletamisruumi asukoht

  Valimisjaoskond kannab nr 1, hääletamisruum asub aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Valimisjaoskond Loksa linna täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Loksa linna täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Loksa Linnavalitsuse 26.08.2002. aasta määrus nr 4 „Valimisjaoskonna moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
linnapea

Airi Öösalu
linnasekretäri asendaja

Lisa Valimisjaoskonna kaart
19.11.2018 10:09
Veaparandus - Lisatud puuduv lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Loksa Linnavalitsuse 15.11.2018 taotluse nr 13-10/1150 alusel.

/otsingu_soovitused.json