Teksti suurus:

Haaslava Vallavolikogu 24. septembri 2010 määruse nr 14 „Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ muutmine

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2013, 1

Haaslava Vallavolikogu 24. septembri 2010 määruse nr 14 „Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.08.2013 nr 50

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lõigete 1 ja 5 ning Haaslava Vallavolikogu 5. novembri 2010. a määruse nr 16 „Sillaotsa Kooli põhimäärus“ § 25 lõike 2 alusel.

§ 1. Haaslava Vallavolikogu 24. septembri 2010 määruse nr 14 „Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ muutmine
(1) Haaslava Vallavolikogu 24. septembri 2010 määruses nr 14 „Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) preambula muudetakse sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lõike l alusel“.
2) muudetakse paragrahvi 2 lõiget 1 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, õppenõukogu esindaja, pedagoogilise nõukogu esindaja, 5 õpilaste vanemate ja 5 lasteaia lastevanemate esindajat ja kuni 2 vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Kui on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json