Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Alaealiste komisjonide moodustamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.1999
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2013, 5

Alaealiste komisjonide moodustamine

Vastu võetud 13.10.1999 nr 86
jõustumine 18.10.1999

Juhindudes Alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahv 11 lg 3 ja paragrahv 12 lg 1, 4, 5 ning Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1998 määrusega nr 207 kinnitatud Alaealiste komisjoni põhimäärusest ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lg 1
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Linnaosade vanematel moodustada linnaosades alaealiste komisjonid.
2. Määrus jõustub 18. oktoobril 1999.

Peeter Lepp
Linnapea

Tiina Kitsing
Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes