Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.1999
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2013, 9

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Vastu võetud 12.05.1999 nr 40
jõustumine 19.05.1999

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepanekud
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Lepiku asumisse, endistele Lillepi, Lilupi, Valguta, Põldma ja Liiva kinnistutele planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2 nimed alljärgnevalt:
1.1 Kedriku tänav (lisa 1, pos. 1);
1.2 Valguta tänav (lisa 1, pos. 2);
1.3 Silmiku tänav (lisa 1, pos. 3);
1.4 Põldma tänav (lisa 1, pos. 4);
1.5 Harksaba tänav (lisa 2, pos. 6).
2. Lugeda Lepiku asumis olemasolev, seni ametliku nimeta teelõik, alates Kõlviku ja Lepiku tee ristmikult kuni Pärnamäe teeni vastavalt käesoleva määruse lisale 1 (pos. 5) Kõlviku teeks.
3. Lugeda endisele Liiva kinnistule planeeritud tänav, mis lähtub Lepiku teelt vastavalt käesoleva määruse lisale 2 (pos. 7) Lepiku teeks.
4. Määrata Mähe asumisse, endisele Sitska ja Tänava kinnistule planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed alljärgnevalt:
4.1 Pajustiku tee (pos. 1);
4.2 Saariku tee (pos. 2);
4.3 Variku tee (pos. 3).
5. Määrata Merivälja tee vanale harule, mis paikneb paralleelselt Merivälja tee uue haruga ning kulgeb Mähe tee ja Aiatee tänava vahel, vastavalt käesoleva määruse lisale 3 (pos. 4) uueks nimeks Mähe-Kaasiku tee.
6. Linnaplaneerimise ametil määrata käesoleva määruse punktidega 1 - 4 kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt jaotuskava esitamisajale ning käesoleva määruse punktiga 5 kinnitatud Mähe-Kaasiku tee alusel aadressid 20. maiks 1999.
7. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi valdajate poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine:
7.1 käesoleva määruse punktidega 2 ja 5 määratud nimedega tänavate osas 1. juuliks 1999;
7.2 käesoleva määruse punktidega 1, 3 ja 4 määratud nimedega tänavate osas nende väljaehitamise ajaks.
8. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
9. Määrus jõustub 19. mail 1999.

Peeter Lepp
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json