Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.1999
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2013, 14

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Vastu võetud 19.02.1999 nr 12
jõustumine 26.02.1999

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepaneku

1. Määrata Lepiku asumisse, endisele Soone kinnistule planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale nimi Täpiku tänav.
2. Linnaplaneerimise ametil kindlustada käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud tänavanime alusel aadresside määramine vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.
3. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uued tänavasildid tänava väljaehitamise ajaks.
4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
5. Määrus jõustub 26. veebruaril 1999.

Ivi Eenmaa
Linnapea

Tiina Kitsing
Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json