HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2013, 16

Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 20.04.2011 nr 397
jõustumine 23.04.2011

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikele 2, Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ 7. peatükile ja Narva Linnavalitsuse 14.06.2006 määruse nr 741 „Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise kord“ punktile 6

§ 1.   Kinnitada Narva Paju Kooli arengukava (lisana).

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa  Arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json