Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Linna aukodaniku nimetuse omistamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2017, 5

Linna aukodaniku nimetuse omistamise kord

Vastu võetud 30.08.2017 nr 159

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Linna aukodanik

  (1) Kohtla-Järve linna aukodanik (edaspidi aukodanik) on füüsiline isik, kellele omistatakse Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega aukodaniku nimetus.

  (2) Aukodaniku nimetus omistatakse erilise tänuavaldusena linnale osutatud väljapaistvate teenete eest.

§ 2.   Ettepaneku esitamine ja aukodaniku nimetuse omistamine

  (1) Igal isikul on õigus esitada üks kandidaat aukodaniku nimetuse omistamiseks.

  (2) Ettepaneku esitaja täidab kandidaadi esitluslehe (lisatud).

  (3) Vormikohane ettepanek esitatakse hiljemalt iga aasta 15. detsembriks kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa.

  (4) Ettepanekud vaatab läbi ja teeb volikogule esildise aukodaniku nimetuse omistamiseks volikogu alatine hariduse- ja kultuurikomisjon (edaspidi komisjon).

  (5) Komisjonil on õigus pöörduda ettepaneku esitaja poole täiendava informatsiooni saamiseks.

§ 3.   Tänukiri ja rahaline preemia

  (1) Aukodanikule antakse üle tänukiri, millega kaasneb ühekordne rahaline preemia summas 2500 (kaks tuhat viissada) eurot.

  (2) Volikogu otsuse alusel makstakse rahaline preemia välja Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest aukodaniku poolt määratud arvelduskontole.

§ 4.   Aukodaniku austamine

  (1) Aukodaniku austamise tseremoonia viiakse läbi ülelinnalisel pidulikul üritusel.

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi valitsus) korraldab linna aukodaniku bareljeefi paigaldamise valitsuse ruumides.

  (3) Bareljeefi paigaldamise kulud kannab valitsus.

§ 5.   Aukodaniku nimetuse tühistamine

  (1) Volikogu otsusega võib aukodaniku nimetuse tühistada, kui selle kandja on sooritanud ebaväärika teo, millega on kahjustanud linna mainet.

  (2) Aukodaniku nimetuse tühistamisel kõrvaldatakse bareljeef valitsuse ruumidest.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. mai 2014. a määrus nr 34 „Kohtla-Järve linna aukodaniku statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Kandidaadi esitlusleht

/otsingu_soovitused.json