Teksti suurus:

Rapla valla arengukava 2013–2025 muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2017, 16

Rapla valla arengukava 2013–2025 muutmine

Vastu võetud 31.08.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ning paragrahvi 372 lõige 7 alusel.

§ 1.  Arengukava muutmine

  Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2012. a määrusega nr 15 “Rapla valla arengukava 2013 – 2025 vastuvõtmine” vastu võetud Rapla valla arengukavas 2013 – 2025 tehakse järgmised muudatused: (arengukava dokument juurde lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

Lisa Rapla valla arengukava 2013-2025 (arengukava lisadega saav tutvuda valla kodulehel)