Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2017, 18

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine

Vastu võetud 31.08.2017 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 3, 4 ja 7 ning Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2013 määruse nr 9 „Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve menetlemise kord“ § 2 ja 6 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.11.2016 määrus nr 23 „Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2018-2021

Lisa 2 Arengukava tegevuskava aastateks 2018-2021

Lisa 3 Tegevuskava perioodi välised tegevused ja investeeringud

Lisa 4 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021

Lisa 5 Eelarvestrateegia tabel

/otsingu_soovitused.json