Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rapla valla arengukava 2013 - 2025 vastuvõtmine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2017, 53

Rapla valla arengukava 2013 - 2025 vastuvõtmine

Vastu võetud 27.09.2012 nr 15
RT IV, 01.11.2012, 40
jõustumine 01.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2013RT IV, 26.10.2013, 829.10.2013
25.09.2014RT IV, 01.10.2014, 1004.10.2014
24.09.2015RT IV, 01.10.2015, 1304.10.2015
25.08.2016RT IV, 31.08.2016, 803.09.2016
24.11.2016RT IV, 30.11.2016, 203.12.2016
31.08.2017RT IV, 12.09.2017, 1615.09.2017

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 alusel ning paragrahvi 372 lõige 7 alusel.
[RT IV, 01.10.2014, 10 - jõust. 04.10.2014]

§ 1.  Arengukava muudatused

  Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2012. a määrusega nr 15 “Rapla valla arengukava 2013–2025 vastuvõtmine” vastu võetud Rapla valla arengukavas 2013–2025 muudetakse järgnevate lisade 8–12 nimetused ja kehtestatakse nende uued redaktsioonid järgnevas sõnastuses: Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2012. a määrusega nr 15 “Rapla valla arengukava 2013–2025 vastuvõtmine” vastu võetud Rapla valla arengukavas 2013–2025 muudetakse järgnevate lisade 8–12 nimetused ja kehtestatakse nende uued redaktsioonid järgnevas sõnastuses: "Lisa 8 Alu kandi arengukava aastateks 2016–2020“ (dokument juurde lisatud). "Lisa 9 Hagudi kandi arengukava aastateks 2016–2020“ (dokument juurde lisatud)." "Lisa 10 Kodila kandi arengukava aastateks 2016–2020“ (dokument juurde lisatud)." "Lisa 11 Kuusiku kandi arengukava aastateks 2016–2020“ (dokument juurde lisatud)." "Lisa 12 Rapla kandi arengukava aastateks 2016–2020“ (dokument juurde lisatud)."
[RT IV, 30.11.2016, 2 - jõust. 03.12.2016]

§ 2.  Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2012. a.

Lisa Rapla valla arengukava 2013-2025 (arengukava lisadega saab tutvuda valla kodulehel)
[RT IV, 12.09.2017, 16 - jõust. 15.09.2017]