HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024

Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024 - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2019, 16

  Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024

  Vastu võetud 10.09.2019 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 „Tartu linna arengudokumentide koostamise kord” § 19 lg 4 alusel ja arvestades Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja 26. novembri 2012. a käskkirja nr 515 „Arengukava koostamise juhised Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsevatele asutustele”.

  § 1.   Kinnitada Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024 vastavalt lisale.

  Urmas Klaas
  linnapea

  Jüri Mölder
  linnasekretär

  Lisa Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024

  /otsingu_soovitused.json