ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019 üle vaatamine ja aastateks 2012 – 2023 kinnitamine

Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019 üle vaatamine ja aastateks 2012 – 2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 1

  Järva-Jaani valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019 üle vaatamine ja aastateks 2012 – 2023 kinnitamine

  Vastu võetud 27.09.2012 nr 8

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 4 lg 1 ja lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004 määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” (RT IV, 29.11.2011,1) § 19 lõike 1 alusel.

  § 1.   Lugeda Järva-Jaani valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019 üle vaadatuks ja kinnitada aastateks 2012 - 2023 (juurde lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Margus Vaas
  Volikogu esimees

  Lisa Järva-Jaani valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012 -2023

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3 

  Lisa 4 

  Lisa 5 

  Lisa 6 

  Lisa 7 

  Lisa 8 

  /otsingu_soovitused.json