Teksti suurus:

Kambja valla arengukava muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine

Kambja valla arengukava muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 10

  Kambja valla arengukava muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Vastu võetud 27.09.2012 nr 37

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõigete 2 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Kambja valla põhimääruse § 50 alusel.

  § 1.  Täiendada "Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016" tegevuskavaga aastateks 2013-2016 ning kinnitada "Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016" uus redaktsioon vastavalt lisale 1.

  § 2.  Võtta vastu "Kambja valla eelarvestrateegia 2013-2016" Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016 osana vastavalt lisale 2.

  Irma Drenkhan
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016

  Lisa 2 Kambja valla eelarvestrateegia 2013-2016