HaridusKool

Teksti suurus:

Toidupäeva maksumuse kehtestamine Järvakandi Gümnaasiumis

Toidupäeva maksumuse kehtestamine Järvakandi Gümnaasiumis - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 11

Toidupäeva maksumuse kehtestamine Järvakandi Gümnaasiumis

Vastu võetud 12.09.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Toidupäeva maksumus

  Kinnitada Järvakandi Gümnaasiumis X- XII klassi õpilaste toitlustamisel ühe toidupäeva maksumuseks 1 (üks) euro.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2012.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär