Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Alevi tänavavalgustuse väljalülitamine suveperioodiks

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 17

Alevi tänavavalgustuse väljalülitamine suveperioodiks

Vastu võetud 06.04.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning vajadusest energiat kokku hoida.

§ 1.  Tänavavalgustuse väljalülitamine

  Lülitada Järvakandi alevis igal aastal 15. aprillist kuni 15. augustini tänavavalgustus välja.

§ 2.  Erandite tegemine

  Ülealeviliste ürituste korral lülitatakse tänavavalgustus sisse vallavanema käskkirja alusel.

§ 3.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 31.05.2006.a määrus nr 20.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. aprillil 2011.a.

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär