Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Järvakandi valla teede ja tänavate sulgemise taotluse ja loa vormide kinnitamine

Järvakandi valla teede ja tänavate sulgemise taotluse ja loa vormide kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 18

Järvakandi valla teede ja tänavate sulgemise taotluse ja loa vormide kinnitamine

Vastu võetud 06.04.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 2 ning Järvakandi Vallavolikogu 30.03.2011 määruse nr 5 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ paragrahvi 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vormide kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi valla teede ja tänavate sulgemise ja/või kaevetööde teostamise taotluse vorm vastavalt lisale 1 ning teede ja tänavate sulgemise ja/või kaevetööde teostamise loa vorm vastavalt lisale 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. aprillist 2011.a

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär

Lisa 1 Teede ja tänavate sulgemise ja/ või kaevetööde teostamise taotlus

Lisa 2 Teede ja tänavate sulgemise ja/ või kaevetööde teostamise luba