SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi Eakate Päevakeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine

Järvakandi Eakate Päevakeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 19

Järvakandi Eakate Päevakeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine

Vastu võetud 05.01.2011 nr 1

Määrus kehtestataks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 alusel.

§ 1.  Teenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada alates 1. veebruarist 2011 Järvakandi Eakate Päevakeskuses teenuste hinnad järgnevalt:
 1) pesemine pesumasinaga kuni 5 kg mahtuvusega 2.25;
 2) duši kasutamine 1.00.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 10.02.1999. a määrus nr 4 „Teenuste hindade kehtestamine Eakate päevakeskuses“ ja 21.10.2008. a määrus nr 18 „Järvakandi hooldekodus ja päevakeskuses pesumasina kasutamise hinnakirja kinnitamine.

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär