Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2012
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 53

Saku Vallavalitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 02.10.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Saku Vallavalitsuse 28. juuni 2011. a määruse nr 4 „Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord“ paragrahvi 2 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kuno Rooba
Vallavanem

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json