Teksti suurus:

Saku Vallavalitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2012
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 56

Saku Vallavalitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 02.10.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.  Saku Vallavalitsuse 6. septembri 2011 määruse nr 7 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ paragrahvi 3 lõige 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kuno Rooba
Vallavanem

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär