HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 70

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 29.01.2009 nr 49

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määr, arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.   Osalustasu määr

  (1) Lapsevanema poolt kaetav osa koosneb kohatasust ja õppetasust.

  (2) Lapsevanema poolt kaetava osa kohatasumäär on esimese ja teise lapse puhul 2%, alates kolmandast lapsest 1,5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutöötasu alammäärast kuus, millele lisandub õppetasu 1-3 aastaste rühmas 1,60 € ja ülejäänud rühmades 3,20 €.

§ 3.   Osalustasu arvestamine

  (1) Osalustasu arvestamine algab lapse lasteaia nimekirja arvamisest ja lõpetatakse nimekirjast väljaarvamisel.

  (2) Osalustasu arvestatakse 11 kalendrikuu eest.

  (3) Osalustasu arvestatakse ka lapse lasteaiast puudumise perioodi eest.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remonditööd, kollektiivpuhkus jms) mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, arvestatakse vanemapoolset osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtiolekuajale.

§ 4.   Osalustasu maksmine

  Osalustasu makstaks jooksva kuu eest esitatud arve alusel Emmaste Vallavalitsuse pangakontole või sularahas.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu l7.02.2006 määrus nr 6 ,,Toitlustus-ja õppetasu muutmine valla lasteaias."

  (2) Määrus jõustub 01.02.2009.

Jüri Lauter
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json