HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 126

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Vastu võetud 28.06.2011 nr 4
RT IV, 21.11.2011, 79
jõustumine 01.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.10.2012RT IV, 12.10.2012, 5315.10.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Saku valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) toidukulu katmist vanema, eeskostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

  (3) Toidukulu kaetakse ettemaksuna iga järgneva kuu eest. Puudutud päevade osas tehakse tagasiarvestus järgneval kuul.

  (4) Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust.

§ 2.   Toidukulu katmine

  (1) Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

  (2) Lapse puudumisest teatamisele järgnevast päevast alates toidukulu ei arvestata.

  (3) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel lasteaiast alati ühel kindlal nädalapäeval.

  (4) Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 12.10.2012, 53 - jõust. 15.10.2012]

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2011.

/otsingu_soovitused.json