EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Kaubandustegevuse korraldamine Vaivara valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2013, 13

Kaubandustegevuse korraldamine Vaivara valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 19.05.2005 nr 68
jõustumine 23.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201001.01.2011

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558;1999, 82, 755; 2000,51,322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 64, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81,542) § 22 lg 1 p 37 , kaubandustegevuse seaduse ( RT I 2004, 12, 78) § 17 lg 1,§17 lg 4, § 18 lg 5 alusel,


Vaivara Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Kaubandustegevus Vaivara valla haldusterritooriumil toimub vastavalt kaubandustegevuse seadusele.
2.Kehtestatakse majandus- ja kutsetegevuse käigus kauplejale või kaubanduse korraldajale vallavalitsuse poolt tänaval ja avalikul üritusel kauplemiseks väljastatava müügipileti hinnad alljärgnevalt:
2.1. kauplemine tänaval 3,20 eurot päev, 6,39 eurot kuu;
2.2. kauplemine avalikul üritusel 6,39 eurot päev .
[muudetud Vaivara Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 20, jõustus 01.01.2011]
3. Kehtestatakse väljaspool majandus- või kutsetegevust kauba müüjale vallavalitsuse poolt tänaval ja avalikul üritusel kauplemiseks väljastatava müügipileti hinnad alljärgnevalt:
3.1. kauplemine tänaval 1,60 eurot päev, 6,39 eurot kuu;
3.2. kauplemine avalikul üritusel 6,39 eurot päev.
[muudetud Vaivara Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 20, jõustus 01.01.2011]
4. Vallavalitsusel lubatakse valla poolt korraldatavatel üritustel väljastada müügipiletid kauplemiseks alandatud hinnaga või tasuta.
5.Vaivara valla territooriumil kehtestatakse kauplemiskohtadena, mida võidakse kasutada tänavakaubandusena:
5.1. Sinimäe alevikus ( Aia tn. 3 elamu juures);
5.2. Olgina alevikus (Narva mnt. 12 parkimisplats);
5.3. Peeterristi külas Riigiküla kalmistul;
5.4. Sininõmme kalmistul;
5.5. Vaivara kalmistul;
5.6. muud kohad igakordselt kooskõlastatult vallavalitsusega.
6. Määrus jõustub 23. mail 2005.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json