HaridusKool

Teksti suurus:

Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkonna määramine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2013, 14

Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkonna määramine

Vastu võetud 27.02.2001 nr 147

Lähtudes vajadusest määratleda vallas Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkond, Vaivara Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkonnaks Vaivara valla haldusterritoorium.

2. Määrus jõustub 5. märtsil 2001. a.

Alus: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611) paragrahvi 19 lõige 2.

Vello KÄRSTEN
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json