HaridusKool

Teksti suurus:

Haridusteenuste eest arveldamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2013, 15

Haridusteenuste eest arveldamise korra kinnitamine

Vastu võetud 27.02.2001 nr 146

Lähtudes vajadusest reguleerida Vaivara vallas väljaspool Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkonda kooli õppima asunud laste, samuti huvikoolides õppivate laste ülalpidamiskulude eest tasumist, Vaivara Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Vaivara valla haridusteenuste eest arveldamise kord vastavalt lisale (juurde lisatud).

2. Määrus jõustub 1. aprillil 2001. a.

Alus: põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611) paragrahv 441.

Vello KÄRSTEN
Volikogu esimees

Lisa HARIDUSTEENUSTE EEST ARVELDAMISE KORD VAIVARA VALLAS

/otsingu_soovitused.json