Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020

Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 - sisukord
  Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2016, 3

  Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020

  Vastu võetud 06.10.2016 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37¹ lõike 1, § 37² lõigete 3 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20, Häädemeeste Vallavolikogu 13.03.2013. a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 83 lõike 6 ning Häädemeeste Vallavalitsuse 22.09.2015.a määruse nr 2 „Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord“ § 4 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (juurde lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Andrus Soopalu
  volikogu esimees

  Lisa Häädemeeste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

  /otsingu_soovitused.json