Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Maardu linnavolikogu töökorra kinnitamine

Maardu linnavolikogu töökorra kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 16

  Maardu linnavolikogu töökorra kinnitamine

  Vastu võetud 25.09.2018 nr 25

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9 ja p 37, § 44 g 1, Maardu linnavolikogu 28.02.2006 määrusega nr 96 kinnitatud Maardu linna põhimääruse § 17 lõike 5

  § 1.   Kinnitada Maardu linnavolikogu töökord vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Maardu linnavolikogu 28.03.2006 määrus nr 105 „Maardu linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kehtestamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu Linnavolikogu töökord

  /otsingu_soovitused.json