HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 30

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

  Vastu võetud 04.09.2018 nr 20
  RT IV, 11.09.2018, 10
  jõustumine 14.09.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  05.10.2018RT IV, 12.10.2018, 1815.10.2018

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja § 35 lõike 2, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja Lagedi Kooli direktori taotluse alusel.

  § 1.  

  [Kehtetu RT IV, 12.10.2018, 18 - jõust. 15.10.2018]

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Lisa Lisa 1
  [Kehtetu RT IV, 12.10.2018, 18 - jõust. 15.10.2018]