Teksti suurus:

Kohila valla arengukava 2018 –2025

Kohila valla arengukava 2018 –2025 - sisukord
  Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 38

  Kohila valla arengukava 2018 –2025

  Vastu võetud 25.09.2018 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ning paragrahvi 37 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kohila valla arengukava 2018-2025.

  Jüri Vallsalu
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa Kohila valla arengukava 2018-2025