Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine

Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 41

  Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 30.09.2014 nr 19
  RT IV, 17.10.2014, 18
  jõustumine 20.10.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.03.2018RT IV, 07.04.2018, 5010.04.2018
  25.09.2018RT IV, 12.10.2018, 1715.10.2018

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 , § 37 lg 1, § 372 lg 7, Maardu linna põhimääruse § 52 lg 3 ja 4 ning Maardu Linnavalitsuse 18.09.2014.a protokollilisest otsusest nr 40

  § 1.  Kinnitada Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Maardu linna arengukava 2014-2025.
  [RT IV, 12.10.2018, 17 - jõust. 15.10.2018]